Algemene Voorwaarden

Bestelling en overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van Completely Nuts worden gedaan. Door het volgen van onze order procedure, zoals elders op de website beschreven, accepteert u deze voorwaarden.

Prijzen en verzendkosten
Alle genoemde prijzen op Completely Nuts zijn inclusief BTW en excl. de verzendkosten. Alle prijzen, artikelen en informatie zijn altijd onder voorbehoud.

Voorwaarden
Completely Nuts heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webwinkel te wijzigen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Uitzonderingen
Slechts na schriftelijke toestemming van Completely Nuts kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en Completely Nuts komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op onze website door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betaalwijze (en heeft bevestigt met "bestelling verzenden").

Bewijs van opdracht/elektronische communicatie
De administratie van Completely Nuts geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan ons verstrekte opdracht(en) en gedane betaling(en) en van de door ons verrichte leveringen. Completely Nuts erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dit eveneens.

Risico en transport
Het risico tijdens het transport van de door u bestelde producten is voor rekening van Completely Nuts en gaan op het moment van afleveren aan u over.

Leveringstermijn
De leveringstermijn van onze producten bedraagt maximaal 3 werkdagen  (mits anders vermeld) of anders schriftelijk met u overeengekomen. Wij streven er echter altijd naar uw bestelling binnen 24 uur bij af te leveren. Indien Completely Nuts  de leveringstermijn niet kan nakomen zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Completely Nuts het eventueel door u reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen aan u zal terugbetalen. Incidenteel kan het voorkomen dat een product niet voorradig is. Completely Nuts levert dan een vergelijkbaar product in dezelfde prijs klasse. Bestellingen die geplaats worden op vrijdag na 16.30 uur en in het weekend, worden dinsdag geleverd.

Kwaliteits garantie
Al onze producten dienen op de juiste manier te worden bewaard, dit betekent dat de emmertjes luchtdicht afgesloten moeten zijn. Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft u tevens aan dat u hiervan kennis heeft genomen. Mocht het ondanks het opvolgen van ons advies zo zijn dat er iets niet in orde is, dan kunt u hiervan schriftelijk melding maken. Bij het verpakken van onze producten wordt de nodige zorgvuldigheid betracht en mocht desondanks uw bestelling gebreken vertonen, dient u dit schriftelijk (binnen 48 uur na ontvangst) aan Completely Nuts te melden. Indien u ons schriftelijk verzoekt een vervangend product te leveren, zal Completely Nuts , nadat zij de geleverde producten retour heeft ontvangen, binnen 5 werkdagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Completely Nuts, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Completely Nuts. Indien u geen vervangend product wenst zal Completely Nuts,na ontvangst en goede beoordeling van het geretourneerde product de aankoopprijs binnen 14 werkdagen aan u terugbetalen. Wacht u met het retourneren te allen tijde op een antwoord van Completely Nuts.

Klachten
Completely Nuts zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Completely Nuts via klantenservice@Completely Nuts informeren. Completely Nuts zal alles in het werk stellen de klacht op te lossen en u hiervan binnen 10 werk dagen te informeren.

Privacy en gegevensbeheer

Completely Nuts houdt zich aan de wet Persoonsregistratie. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden alleen ten behoeve van de medewerkers van Completely Nuts gebruikt voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons.

Consumenten service
Correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats  te vinden met:

Completely Nuts

Ambachtenstraat 36-38
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Tel.: +31(0)6 8174 0874
E-mail: info@completelynuts.nl
Kvk nr. 34185135